Przejdź do treści
Wczytuję...

Ścieżka nawigacyjna

Start / Blog Grid / Sprzedaż długów – co to oznacza? /

Sprzedaż długów – co to oznacza?

sprzedaż długów

Zastawiałeś się kiedyś, czy można sprzedać długi? Brzmi to dość nietypowo, ale możliwość sprzedaży wierzytelności jest jak najbardziej prawdziwa. Pomaga ona w sytuacji, gdy dłużnik nie spłaca swojego zadłużenia. Z artykułu dowiesz się dla kogo jest sprzedaż długów, a także jaka może być ich cena, czym jest giełda wierzytelności i wiele więcej. Zapraszamy do czytania.

Kto może sprzedać długi?

Przedsiębiorstwo ma możliwość zgodzie z prawem sprzedać wierzytelność, która powstała w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej firmie, która zajmuje się ściąganiem długów lub też innemu zainteresowanemu podmiotowi. Dłużnik nie musi wyrazić na to zgody, chyba, że w umowie między nim a firmą było zaznaczone, że cesja jest zakazana, lub też umożliwiona dopiero za zgodą płatnika. Jeżeli nie ma takiego zapisu, to wystarczy poinformować płatnika o tym, że sprzedaje się dług. Nowy właściciel wierzytelności wraz z zakupem nabywa prawa związane z długiem oraz roszczenia o zaległe odsetki.

Cena wierzytelności

Koszt sprzedaży wierzytelności jest znacznie wyższy niż tradycyjne postępowanie windykacyjne, należy wziąć to pod uwagę. Firmy skupujące długi pobierają od 10% do nawet 50% wartości długu, ale bywają od tego wyjątki. Wiele zależy od tego, jaką wiarygodność ma zadłużony kontrahent, jak dużo dług jest przeterminowany, czy jest dostępna dokumentacja. Można sprzedać także długi, które nie straciły jeszcze terminu zapłaty. W skrócie – im większe są szanse na odzyskanie pieniędzy, tym więcej zapłaci firma za kupienie długu.

Faktoring – czym jest?

Factoring to wykupywanie od przedsiębiorstw należności ze sprzedaży towarów bądź usług, które nie są jeszcze przeterminowane. Możliwe są także dodatkowe usługi oferowane przez firmy faktoringowe np. monitorowanie i egzekwowanie płatności, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, prowadzanie kont rozliczeniowych odbiorców i wiele innych. W Polskim prawie nie ma dokładnych przepisów co do umów faktoringowych, traktuje się je jako umowy nienazwane. Może mieć tutaj zastosowanie artykuł 509 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które nie mogą czekać zbyt długo na zapłatę faktur i potrzebują płynności finansowej. Dzięki faktorowi pieniądze dostają w dniu, kiedy przekazuje się fakturę do klienta. Klient natomiast płaci za nią na konto firmy faktoringowej.

Giełda wierzytelności

Giełda wierzytelności to rejestr informacji gospodarczych o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż. Sprzedawanie długów w tym miejscu polega na przedstawieniu publicznie informacji o zadłużeniach oraz ofert ich wykupu. W takim przypadku prawo pozwala na udostępnienie informacji osobowych, ponieważ chcemy odzyskać swoją należność. Należy pamiętać także, że w umowie z dłużnikiem nie może być zakazu cesji - inaczej nie mamy możliwości wystawienia oferty. Giełdy długów znajdziesz w internecie, na wielu z nich trzeba wnieść opłatę, aby wystawić swoją propozycję. Można tam zaoferować różnego rodzaju wierzytelności, także przeterminowane. Trzeba mieć jednak odpowiednie dokumenty potwierdzające dług- wyrok sądu, weksel, umowę sprzedaży czy też pożyczki lub potwierdzenie wpłacenia zaliczki.

Korzyści ze sprzedaży długów

Warto sprzedać długi wtedy, gdy wiemy, że dochodzenie zwrotu należności na drodze sądowej będzie długie i mało efektywne. To też dobre rozwiązanie jeżeli mamy dość tej sprawy i chcemy zakończyć ją jak najszybciej i nie mieć styczności z dłużnikiem z różnych powodów, np. osobistych. Jeżeli potrzebujesz szybko pieniędzy to sprzedaż wierzytelności będzie sensownym pomysłem, tym bardziej jeżeli grozi nam upadłość firmy, lub też zachwianie równowagi finansowej. Sprzedaż wierzytelności jest też bardzo korzystna, kiedy dług jest znacznie przedawniony, a dłużnik ogłosił upadłość lub jest niewypłacalny. Taką sprawę ciężko sprzedać ale warto próbować, tym bardziej, że nie widzisz już możliwości odzyskania długu samemu, czy też przez komornika.

Podsumowanie

Jeżeli twoja firma jest w trudnej sytuacji, dłużnik zaniechał spłacania zadłużenia, a egzekucja komornicza nie przynosi skutku, możesz rozważyć sprzedaż długu. Rozwiązanie pozwoli ci na pozbycie się wielu problemów. Wadą tego rozwiązania jest to, że sprzedasz wierzytelność za tylko część jej wartości. Niemniej jednak otrzymujesz od razu pieniądze i twój kłopot związany z windykacją kontrahenta się kończy. Zyskujesz czas i energię na nowe działania dla twojej firmy, nie musisz już się denerwować tym, czy dłużnik zwróci wreszcie pieniądze. Warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Jeżeli chcesz jednak zająć się odzyskiwaniem długów na własną rękę - polecamy zapoznanie się z artykułami na ten temat na naszej stronie.

 

Karolina

Leave a Comment