Przejdź do treści
Wczytuję...

Ścieżka nawigacyjna

Start / Dla dłużników /

Dla dłużników

W Polubowni zajmujemy się ugodową obsługą wierzytelności. Naszym głównym zadaniem jest współpraca z klientem i umożliwienie wyjścia z kłopotów finansowych. Mamy indywidualne podejście i dostosowujemy plan spłat do możliwości finansowych każdego z osobna. Nasza pro ugodowa postawa wiąże się z chęcią zaspokojenia obu stron i jest wynikiem badania potrzeb rynku. Codziennie staramy się udoskonalić nasze procesy i metody, aby móc lepiej Wam służyć.

Postępujemy zgodnie z Dobrymi Praktykami Windykacyjnymi, ustalonymi przez Związek  Przedsiębiorstw  Finansowych. Jest to kodeks postępowania, który opisuje normy i schemat działania firm windykacyjnych. Dokument wskazuje na dozwolone i dobre praktyki, które nie naruszają prywatności i spokoju dłużnika. W Polubowni szanujemy interes, prywatność i dobro konsumenta. Jedyne co łamiemy to stereotypy, które przez lata utworzyły się wokół osoby windykatora.

U nas dłużnik jest przede wszystkim człowiekiem:

  • Pomagamy wyjść z pętli zadłużenia
  • Chronimy dane osobowe dłużnika
  • Zwracamy się do naszych klientem z szacunkiem

Problemy finansowe mogą dotyczyć każdego. W Polubowni rozumiemy, że ciężka sytuacja finansowa może być wynikiem wypadków losowych takich jak utraty pracy, choroba czy nawet zmiana kursu walut. Zadłużenie może być również wynikiem przecenienia swoich możliwości finansowych. Wiemy także, że problemy finansowe są przejściowe. Naszą misją jest pomoc w wychodzeniu z długów w najszybszym czasie. Mając na względzie możliwości finansowe zadłużonego, oferujemy pomoc poprzez dialog i kompromis.

Najczęściej zadawane pytania:

Czym się zajmuje firma Polubowni?

Firma zajmuje się obsługą i obrotem wierzytelnościami. Pomagamy odzyskać płynność finansową zarówno zgłaszającym się do nas klientom, jak i ich dłużnikom.

Dlaczego kontaktuje się ze mną konsultant firmy Polubowni, w sprawie długu dotyczącego innej firmy?

Firma Polubowni kontaktuje się z osobą mającą wierzytelności z tytułu np. raty kredytu, raty pożyczki, karty kredytowej, opłat abonamentowych i wielu innych. Polubowni może kontaktować się w imieniu wierzyciela, który zlecił dochodzenie należności lub dokonał cesji długu. Konsultant firmy Polubowni nawiązuje kontakt z osobą zadłużoną w celu omówienia najlepszego sposobu na wyjście z długu.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja długu jest przekazaniem wierzytelności z jednego podmiotu na drugi, poprzez jego zakup. Cesja poparta jest umową podpisaną przez kupującego i sprzedającego i nie wymaga zgody osoby zadłużonej. Podstawą prawną regulującą cesję wierzytelności jest art. 509 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego.

Czym jest windykacja polubowna?

Windykacja polubowna, zwana inaczej miękką, polega na wypracowaniu kompromisu między wierzycielem a dłużnikiem. Jej głównym celem jest zawarcie porozumienia bez angażowania sądu i komornika. Stosując windykację polubowną, konsultant stara się wypracować z dłużnikiem harmonogram spłat, odpowiadający sytuacji zdolnościom finansowym windykowanego.

Dlaczego konsultant pyta mnie o datę urodzenia?

W celu obsługi wierzytelności, konsultant musi ustalić, czy kontaktuje się z właściwą osobą. Stosuje datę urodzenia, aby wykluczyć ewentualną zbieżność nazwisk.

Czy rozmowy są nagrywane?

Tak, w trosce o bezpieczeństwo i jakość usługi wszystkie rozmowy są nagrywane.

Dlaczego prosicie o spłatę przedawnionego długu?

Przedawnienie długu nie jest równoznaczne z jego anulacją. Wierzyciel ma prawo dochodzić swoich pieniędzy, tak długo, jak dług istnieje tj. do jego spłaty. Po upływie przedawnienia wierzyciel ma jednak ograniczone możliwości w korzystaniu z organów państwowych w dochodzeniu należności. Dłużnik może uchylić się od spłaty długu przed sądem powołując się na prawo przedawnienia. W takiej sytuacji sąd nie zarządzi egzekucji komorniczej. Nie zmienia to jednak faktu, że wierzyciel ma prawo do domagania się zapłaty na drodze polubownej (pozasądowej).

Dług jest mojego zmarłego małżonka, czy muszę go spłacić?

To zależy od wielu czynników m.in. ustrój majątkowy między małżonkami. Z reguły małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym za zobowiązania, które zaciągnęli oboje lub jeden z nich za zgodą drugiego. Według prawa spadkowego małżonek i dzieci zmarłego dziedziczą jego majątek (wraz z długami) w pierwszej kolejności. Mogą także odrzucić spadek w całości lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, tj. ograniczając odpowiedzialność za długi spadkowe.

Na czym polega odzyskiwanie należności na drodze sądowej i komorniczej?

To postępowanie, które ma na celu uzyskanie od organów państwowych nakazu zapłaty, który jest niepodważalnym dowodem na istnienie zobowiązania. Jeżeli wszelkie próby odzyskania wierzytelności na drodze polubownej nie powiodły się, wierzyciel najprawdopodobniej zdecyduje się na dochodzenie swoich praw w sądzie. Po otrzymaniu nakazu zapłaty, dłużnik będzie miał szansę uregulować dług. Jeżeli jednak wierzyciel nie otrzyma zapłaty, wyjdzie wnioskiem o nadaniu klauzuli wykonalności, która angażuje komornika.

Czy muszę spłacić zadłużenie jeśli firma, którą prowadziłem, już nie istnieje?

Tak. Zaprzestanie prowadzenia działalności nie powoduje anulacji długów. W zależności od typu prowadzonej działalności przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna) lub wkładem początkowym (np. spółka z o.o.).